OrangoTV Handelsbetingelser


Ved at benytte denne webside anerkender brugeren at have læst og accepteret vores handelsbetingelser. Når vores software benyttes, indgår brugeren en juridisk aftale med OrangoTV Limited. En godkendelse af disse handelsbetingelser er ligeså gældende og bindende, som enhver anden underskrevet kontrakt. I tilfælde af en evt. tvist, er handelsbetingelser og lovgivning for Gibraltar altid gældende.

1. Terminologier.
- Følgende terminologier vedrører nærværende Handelsbetingelser og alle andre betingelser:
- Bruger, er kunden/brugeren/personen, som benytter denne webside og som har accepteret vores handelsbetingelser.
- Konto, er en private webside med private betalings- og abonnements informationer.
- Firmaet, os, vi, vores, er OrangoTV Limited
- Kunde/bruger, er personen som har registreret sig hos OrangoTV, som benytter vores webside.
- Service, Subscription,Order, er betalingsprodukter vi har tilgængelig på vores webside.
- Agent/Reseller/Affiliates, er externe selvstændige tredje parts forhandlere/sælgere, som forhandler vores service.
- Webside/site, er www.orangotv.com, denne nærværende webside du i øjeblikket er inde på nu.
Enhver brug af ovenstående terminologier, i ental, flertal, med små eller store bogstaver og brug af ham/hende/os/vi/den/det, kan variere men refererer til det samme.

2. Fraskrivelse af ansvar.
Alle informationer og services på denne webside er udbudt og accepteret af brugeren ”Som den er”. Vi fraskriver os ethvert ansvar for garantier, websidens indhold, service der er eller vil blive leveret herfra, fra enhver forhandler eller nogen som helst anden tredje part, for evt unøjagtigheder, fejl, mangler, som evt kan opstå i forbindelse med kundens brug af denne webside. Dette omhandler også, uden begrænsninger, et evt tab, direkte eller indirekte, tab af forretning, profit, skader og mangler som skulle opstå på dit helbred, privat ejendom, udstyr, software, systemer, programmer, data af en hver art.
Vi hverken overvåger, godkender eller validerer ikke andre websider, som linker til vores webside. Indhold på andres websider, er ikke nødvendigvis udtryk for vores godkendelse eller forståelse, og vi fraskriver os ethvert ansvar for dette. Vi anbefaler vores kunder at være opmærksomme, når de forlader vores webside, og logger ind på andre websider. Læs og forstå de andre websiders Handelsbetingelser, og vær kritisk omkring sikkerhed og troværdighed på de andre websider, inden du evt afgiver personlige data til dem. OrangoTV fraskriver sig ethvert ansvar for brug af andres websider. Brugeren af vores webside, fraskriver OrangoTV Limited et hvert ansvar, for brugen af vores webside. Denne ansvarsfraskrivelse gælder også hvis brugeren af vores webside, skulle komme til at bryde ophavsrettigheder, benytte beskyttede trademarks eller overtræde andre bestemmelser.

3. Godkendt brug.
Enhver information og service fra denne webside, er beregnet til privat brug, og dermed ikke til kommercielt brug. Ethvert brug af denne webside, uden vores forudgående godkendelse, er ulovligt og vil medføre øjeblikkelig lukning af brugerens konto. Ingen brugere må linke til vores webside, uden forudgående aftale med os.

4. Kanaler og betalinger.
Vores webside benytter forskellige tekniske platforme for at fungere bedst muligt. Enhver kanal kan blive udskiftet, baseret på tilgængeligheden, udelukkende på baggrund af vores vurdering, uden nogen forvarsel. Enhver kanalændring, vil dog blive annonceret på forsiden af vores webside. Vi er fraskriver os ethvert ansvar for tilgængeligheden af hver eneste kanal, og du bærer selv ansvaret for evt tredje parts licenser, så vel som ansvaret for alle personlige risici relateret til benyttelse af data fra vores webside.
Ved fuld forudbetaling får du automatisk fuld adgang til vores webside. Vores service er en tidbesgrænset service, som dog automatisk fornyes. Brugeren er selv ansvarlig for betaling, eller at ændre betalingsmetoden, hvilket gøres i ”My Account” settings.

5. Politik for tilbagebetaling
Både kunden, OrangoTV og vores samarbejdspartnere, har ret til at stoppe en aftale, uanset årsagen. Dette omfatter også at stoppe et igangværende abonnement/service. Abonnementet er et køb-og-tag-i-brug produkt og ethvert startet abonnement, kan ikke tilbagebetales.
Enhver fremtidig betaling kan annulleres inde på “My account”. Det er kundens fulde ansvar, selv at opsige og stoppe fremtidige betalinger i “My account” settings. At opsige sit abonnement via email, telefon eller livesupport chat
accepteres ikke. Men evt glemte login data, kan fremsendes til kunden, så kunden selv kan logge ind og opsige sit abonnement i “My account”. Hvis et abonnementet er købt/betalt/forlænget betragtes det som værende taget i brug og leveret, og vil derfor ikke tilbagebetales.

6. Privatlivs politik.
Vi benytter IP adresser til at analysere trends, administrere vores webside, logge bruger informationer, for at forbedre vores service på websiden, kun til gavn for vores brugere. IP adresser er ikke linket til personligt identificerbare informationer. Derudover opsamler vores servere automatisk brugermønstre, browsertyper, onlinetid/åben emails, URL requested og henviste URLs. Disse informationer deles eller videregives ikke til tredje part, og benyttes udelukkende af OrangoTV, og vores evt samarbejdspartnere for at forbedre vores webside.
Ved at åbne en konto hos os, giver brugeren os ret til at sende dem emails. Enhver personidentificerbar information, vil aldrig blive benyttet på andre måder end beskrevet ovenfor, uden brugerens helt klare tilladelse.

7. Cookies.
Ligesom alle andre interaktive websider, benytter vores webside også cookies. Cookies benyttes til at forbedre websidens funktionalitet og hurtighed. 8. Force Majeure.
Ingen part er ansvarlig overfor den anden hvis der indtræffer hændelser udenfor kontrol. Dette inkluderer, men begrænses ikke af: Netværks problemer, trafik throttling, strømnedbrud, terrorisme, krig, politisk oprør, borgerkrig, befalinger fra civile eller militære myndigheder, jordskælv, oversvømmelser, naturkatastrofer eller andre naturlige eller menneskeskabte situationer, udenfor vores kontrol. Enhver part, som udsættes for førnævnte, skal straks informere den anden part og bestræbe sig på at opfylde gensidige aftaler.

9. Information om ændringer.
Vi forbeholder os retten til at ændre vores webside og disse Handelsbetingelser. Din fortsatte brug af vores webside, tilkendegiver din accept af evt ændringer udført af os. Disse Handelsbetingelser udgør Aftalen mellem brugeren og OrangoTV. At benytte vores webside er ensbetydende med brugerens forståelse og accept af disse Handelsbetingelser.
Abonnements betaling: Alle priser, er faste priser.

Opsigelse af abonnementet.
Abonnementet fortsætter i den aftalte periode, og vil automatisk blive fornyet indtil brugeren opsiger aftalen. OrangoTV skal dog informeres minimum en måned før opsigelsen. Opsigelsen foretager brugeren selv på ”My Account”, ellers vil abonnementet automatisk fortsætte.

Ved evt. tvister.
Ved evt. tvister, både kontraktmæssige og andre uenigheder i forhold til denne aftale og Handelsbetingelser, skal alle behandles ved retten i Gibraltar og i henhold til gældende lovgivning i Gibraltar.

Ansvar
Brugeren vedkender sig, ikke at overtræde eller misbruge nogen rettigheder.
OrangoTV Limited fraskriver sig ansvaret for tilfældige skader eller følgeskader, incl tabt omsætning/profit, pga manglende stream data service. Hvis fejl/mangler/skader skyldes manglende stream fra ISP eller ander netværksoperatører, kan brugeren ikke opnå kompensation fra OrangoTV Limited.

Kontakt
OrangoTV Limited
Company reg nr. GICO 113299
Victoria House, 26 Main Street
Gibraltar
Mail: info@orangotv.com
TLF: 0046 852503834