VILKÅR

Vilkår for OrangoTV
BETINGELSER OG VILKÅR

Ved bruk av dette nettstedet betyr det at du har lest og akseptert følgende betingelser og vilkår: Bruk av programvaren/mellomleddet levert av OrangoTV Limited har klienten en juridisk avtale mellom OrangoTV Limited og seg selv. Å gi sin tilslutning med OrangoTV Limiteds vilkår elektronisk har samme rettslige betydning som en signatur på hvilken som helst annen kontrakt. Hvis noen uoverensstemmelser mellom kunden og OrangoTV Limited, gjelder vilkårene ved Gibraltar rettssystemet og de gitte regler.
1. Terminologi
Følgende terminologi gjelder under disse vilkårene, samt eventuelle og alle andre avtaler:
- Klienten, du eller din refererer til deg, den personen som har tilgang til denne nettsiden og aksepterer selskapets vilkår.
- Konto refererer til en privat nettside med privat fakturering og abonnementsinformasjon.
- Selskapet, oss selv, vi og oss refereres til OrangoTV Limited.
- Parten og partene refererer til både klienten og oss selv, og enten klienten eller oss selv.
- Service, abonnement og bestill viser til valgfrie betalingstjenester vi har tilgjengelig på vår nettside.
- Agenter og forhandlere refereres til partnere og andre tredjeparts forretningspartnere som markedsfører nettstedet, og de tjenester det gir.
- Nettstedet viser til www.orangotv.com, nettsiden du har tilgang til.
All bruk av den overnevnte terminologi eller andre ord i entall, flertall, kapitalisering og / eller han / hun blir tatt som utskiftbare og er derfor en henvisning til det samme.

2. Ansvar og Begrensninger
Enhver og all informasjon og tjenester på dette nettstedet er gitt på en "som er" basis. Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle garantier knyttet til dette nettstedet og dets innhold eller som er eller kan bli gitt av oss, eventuelle tilknyttede selskaper eller andre tredjeparter, blant annet i forhold til eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser i dette nettstedet og andre materialer; alle skader som følge av eller i forbindelse med din bruk av dette nettstedet.
Dette inkluderer, uten begrensning, direkte tap, tap av forretning eller fortjeneste, forårsaket skade på din helse, eiendom, utstyr, programvare, systemer, programmer og data eller andre direkte eller indirekte, forutsette og uforutsette skader.
Vi vil ikke overvåke eller gjennomgå innholdet på andreparts nettsteder som lenker til denne nettsiden. Synspunktene eller materiell på slike nettsteder er ikke nødvendigvis felles eller godkjent av oss, og selskapet skal ikke betraktes som utgiver av slike meninger eller materiale. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlig for personvernpraksis eller innhold på disse nettstedene. Vi oppfordrer våre brukere til å være oppmerksomme når de forlater vårt nettsted, og til å lese personvernerklæringene på disse nettstedene. Du bør vurdere sikkerheten og påliteligheten til andre sider som er tilkoblet dette nettstedet eller er tilgjengelig via dette nettstedet selv, før du oppgir personlig informasjon til dem. Selskapet vil ikke akseptere noe ansvar for tap eller skade på noe som helst måte, uansett årsak, som følge av din utlevering til tredjepart av personlig informasjon. Kunden vil erstatte OrangoTV Limited for ethvert ansvar for kundens bruk av OrangoTV Limiteds tjenester. Dette gjelder også dersom kunden måtte krenke opphavsretten, bruker et vernet handelsnavn eller andre varemerkerettigheter gjennom målrettet vise offentlig, etc.

3. Akseptabel bruk
Enhver og all informasjon og tjenester på dette nettstedet er gitt for privat ikke-kommersiell bruk. Enhver annen bruk av nettsiden uten skriftlig tillatelse er strengt forbudt og er grunnlag for umiddelbar stenging av konto. Du kan ikke opprette en link til en side av dette nettstedet uten vårt skriftlige samtykke. Hvis du oppretter en link til en side av denne nettsiden gjør du det på egen risiko, og de unntakene og begrensningene ovenfor vil gjelde for din bruk av dette nettstedet ved å linke til det.

4. Tilleggstjenester og betaling
Vår betalte tjeneste gir teknisk mulighet til å få tilgang til diverse innhold. Eventuelle oppførte tjenester kan endres, basert på tilgjengelighet og på vårt eget skjønn uten forvarsel. Eventuelle endringer i betalte tjenester vil bli publisert på hovedsiden til nettstedet vårt. Vi er ikke ansvarlige for tilgjengelig innhold, og du beholder alt ansvar for eventuelle og alle tredjeparts avgifter, samt virksomhet eller personlig risiko og gjeld knyttet til bruk av data som du har tilgang til via nettstedet vårt.
Ved full forhåndsbetaling, er den valgfrie betalte tjenesten som leveres til deg automatisk. Tjenesten er et tidsbestemt abonnement som forfaller hvert sekund før den løper ut. Gjentakende kostnad finnes for abonnementet. Du er selv ansvarlig for å betale for løpende periode eller endre betalingsmåte i henhold til utvalgte alternativene under "Min konto" innstillinger.

5. Refundering Politik
Både kunden, oss selv og våres samarbeidspartnere har rett til å terminere enhver Tjenesteavtale av hvilken som helst årsak, inkludert terminering av tjenester som allerede er i gang. Tjenesten fra OrangoTV er en betal-og-bruk tjeneste og en påbegynt tjeneste vil ikke bli refundert.
All fremtidig betaling kan når som helst stoppes under «my account» side instillingene.
Kansellering via live support eller email blir ikke akseptert, men innloggings informasjon kan gis til kunden for å kansellere fremtidige betalinger. (eller assistert i kanselleringen online) Hvis en betalt tjeneste er påbegynt anses produktet som levert til kunden og kan derfor ikke bli refundert.

6. Personvern
Vi bruker IP-adresser til å analysere trender, administrere nettstedet, spore brukerens bevegelser og samle bred demografisk informasjon for samlet bruk. IP-adresser er ikke knyttet til personlig identifiserbar informasjon. I tillegg for systemadministrasjon, oppdage bruksmønster og feilsøking, logger våre webservere automatisk standard tilgangsinformasjon inkludert nettlesertype, besøkstider / åpen post, URL spurt, og henvisnings URL. Denne informasjonen blir ikke delt med en tredjepart, og brukes kun i dette selskapet og våre tilknyttede selskaper på en need-to-know basis. Opprette en konto betyr også å gi ditt samtykke til å motta e-post fra oss. Noen identifikasjon knyttet til disse dataene vil aldri bli brukt i en annen sammenheng uten din tillatelse.

7. Cookies
Som de fleste interaktive nettsteder, bruker dette nettstedet cookies for å gjøre oss i stand til å hente brukerdetaljer for hvert besøk. Cookies brukes i enkelte områder av nettstedet vårt for å aktivere funksjonaliteten og brukervennlighet for dem som besøker dette nettstedet.

8. Force Majeure
Ingen av partene skal være ansvarlig overfor den andres manglende oppfyllelse dersom forpliktelser under avtalen skyldes en hendelse utenfor kontroll av partene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: nettverkstilgjengelighetsavbrudd, trafikk struping, strømbrudd, eller hendelser som terrorisme, krig, politisk opptøyer, opprør, opptøyer, sivil uro, handling av sivil eller militær myndighet, opprør, jordskjelv, flom eller andre naturlige eller menneskeskapte eventualitet utenfor vår kontroll. Enhver part berørt av en slik hendelse skal umiddelbart underrette den annen part om det samme, og skal bruke alle rimelige anstrengelser for å overholde vilkårene og betingelsene i denne avtalen så snart det blir mulig igjen.

9. Endringer
Selskapet forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen ved behov.
Din fortsatte bruk av området vil bety at du aksepterer eventuelle korrigeringer av disse vilkårene.

Disse vilkårene utgjør avtalen mellom kunden og oss selv. Tilgang til denne nettsiden og / eller opprette en konto indikerer din forståelse, aksept på og aksept av de fullstendige vilkårene og betingelsene. Abonnement betaling: alle priser er faste priser.

Oppsigelse av tilbakevendende tjeneste:
Klient-avtalen fortsetter for den avtalte kontraktsperioden og vil automatisk fortsette til kunden avvikler avtalen. Oppsigelse må gis OrangoTV Limited senest værende måned før gjeldende faktureringsperiode utløper (dette kan gjøres av kunden på nettsiden under "min konto", ellers vil kunden automatisk bli fakturert for neste betalingsperiode.)
Lov og jurisdiksjon
Denne avtalen og eventuelle tvister eller krav som måtte forekomme, enten kontraktsmessig eller utenfor kontrakt, som følge av eller i forbindelse med det skal utelukkende styres av og tolkes i samsvar med lovgivningen i Gibraltar, og denne avtalen skal tolkes i samsvar med gjeldende lover i Gibraltar. I forhold til eventuelle søksmål eller saksbehandling som følge av eller i forbindelse med denne avtalen (enten som følge av eller i forbindelse med kontrakts-eller ikke-kontraktsforpliktelser), hver av partene ugjenkallelig underkaster seg jurisdiksjonen til domstolene i Gibraltar.

Tilleggsavtale av ansvar
I tillegg har kunden forpliktet seg til ikke å krenke rettighetene av noen slags form.
Ansvar er begrenset til et beløp som ikke overstiger betaling innen opptjeningstiden for tjenesten har gitt opphav til påstanden er hevet.

OrangoTV Limited er ikke i noen tilfeller ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader, herunder tapt fortjeneste, tap av produksjon eller tap på grunn av strømming av datatjenester. Hvis en forpliktelse skyldes mangelfulle tjenester fra ISP eller en annen nettverksoperatør eller entreprenør, kan ikke kunden få erstatning fra OrangoTV Limited.

Kontaktinformasjon:
OrangoTV Limited
Selskapet org nr. GICO 113299
Victoria House, 26 Main street
Gibraltar
Mail: info@orangotv.com
Telefon: 0046 852503834